Resource icon

Nắm trọn chuyên đề hàm số (Toán lớp 12) 2021-06-08

Cuốn sách gồm 659 trang, được biên soạn bởi nhóm tác giả Tư Duy Toán Học 4.0: Phan Nhật Linh, Nguyễn Duy Hiếu, Nguyễn Khánh Linh, Lê Huy Long, tóm tắt toàn bộ lý thuyết và phương pháp giải các dạng toán, các ví dụ minh họa và bài tập rèn luyện từ cơ bản đến nâng cao chuyên đề hàm số, giúp các em hoàn thiện kiến thức, rèn tư duy và rèn luyện tốc độ làm bài; tất cả các bài tập trong sách đều có giải chi tiết 100% tiện lợi cho việc so sánh đáp án và tra cứu thông tin.

nam-tron-chuyen-de-ham-so.png
Mục lục cuốn sách nắm trọn chuyên đề hàm số:
CHỦ ĐỀ 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ.
Dạng 1: Tính đơn điệu của hàm số trên một khoảng, một đoạn.
Dạng 2: Tính đơn điệu dựa vào đồ thị, bảng biến thiên.
Dạng 3: Tính đơn điệu của hàm hợp.
Dạng 4: Tính đơn điệu của hàm số chứa giá trị tuyệt đối.
CHỦ ĐỀ 2: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ.
Dạng 1: Cực trị cho bởi công thức.
Dạng 2: Cực trị cho bởi đồ thị, bảng biến thiên.
Dạng 3: Cực trị tại một điểm cho trước.
Dạng 4: Cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước.
Dạng 5: Cực trị hàm số chứa giá trị tuyệt đối.
CHỦ ĐỀ 3: GTLN VÀ GTNN CỦA HÀM SỐ.
Dạng 1: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên khoảng.
Dạng 2: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn.
Dạng 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất chứa giá trị tuyệt đối.
Dạng 4: Ứng dụng.
CHỦ ĐỀ 4: TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
Dạng 1: Tiệm cận chứa tham số.
Dạng 2: Tiệm cận không chứa tham số.
Dạng 3: Các dạng toán tổng hợp.
CHỦ ĐỀ 5: ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
Dạng 1: Đọc và biến đổi đồ thị.
CHỦ ĐỀ 6: SỰ TƯƠNG GIAO CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
Dạng 1: Bài tập về sự tương giao.
Dạng 2: Biện luận số nghiệm của phương trình.
CHỦ ĐỀ 7: ĐIỂM ĐẶC BIỆT CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
Dạng 1: Bài tập về điểm đặc biệt của đồ thị hàm số.
CHỦ ĐỀ 8: TIẾP TUYẾN – SỰ TIẾP XÚC.
Dạng 1: Bài tập về tiếp tuyến và sự tiếp xúc.
CHỦ ĐỀ 9: TOÀN TẬP VỀ GHÉP TRỤC.
Một số ví dụ về phương pháp ghép trục.
Author
Dung Nhi
Download
0
Views
98
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Dung Nhi

Share this resource

Top