• Từ tháng 11/2023, các thành viên (ngoại trừ nhóm Thợ cả) chỉ có thể đăng bài viết sau khi hoàn thành việc xác thực thành viên bằng cách viết bài giới thiệu tại đây

admin

Đốc công
Quản trị viên
NTB1
Cá nhân
Từ tháng 11/2023, các thành viên (ngoại trừ nhóm Thợ cả) chỉ có thể đăng bài viết sau khi hoàn thành việc xác thực thành viên bằng cách viết bài giới thiệu tại đây.
Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm loại bỏ những tài khoản đăng ký tự động trên website nhatoiban.com.
Yêu cầu: Bài viết xác thực thành viên phải là duy nhất giới thiệu ngắn gọn về bản thân và công việc. Nội dung bài viết chỉ có bạn và Ban quản trị website có thể đọc được. Những bài copy có nội dung giống nhau sẽ được coi là spam và thành viên đó sẽ bị block hoàn toàn (username, email, địa chỉ IP).
Trân trọng
 
Top