• Từ tháng 11/2023, các thành viên (ngoại trừ nhóm Thợ cả) chỉ có thể đăng bài viết sau khi hoàn thành việc xác thực thành viên bằng cách viết bài giới thiệu tại đây

Thành tích

 1. 1

  Xẻng vữa đầu tiên

  Post a message somewhere on the site to receive this.
 2. 2

  Có người thích bạn

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 3. 5

  Mang thợ xây vĩ đại trở lại!

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 10

  Đảo vữa không ngừng nghỉ

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 5. 10

  Thợ xây triển vọng!

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 6. 15

  Nghiêm túc nhé, bạn rất tuyệt

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 7. 20

  Bạn là thợ xây tuyệt vời

  1,000 messages? Impressive!
 8. 20

  Mẻ vữa của bạn to quá!

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 9. 30

  Thợ cả huyền thoại

  Content you have posted has attracted 500 positive reactions.
Top